20/04/2017: Động thổ dự án

24/06/2017: [Dự kiến] Bắt đầu nhận đặt cọc thiện chí dự án Sun 58 Tây Hồ

30/06/2017: [Dự kiến] Lễ ra mắt chính thức dự án Sun 58 Tây Hồ

Tiến độ thi công
Đánh giá bài viết