MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN SUN GRAND CITY – THỤY KHUÊ RESIDENCE

Mặt bằng tổng thể dự án

                                                                Mặt bằng tổng thể dự án

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TÒA S1

Mặt bằng tổng thể tòa S1

                                                                        Mặt bằng tổng thể tòa S1

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TÒA S2

Mặt bằng tổng thể tòa S2

                                                                            Mặt bằng tổng thể tòa S2

Mặt bằng tổng thể Sun Grand City – Thụy Khuê Residence
Đánh giá bài viết