Phát Triển Bền Vững Là Tôn Chỉ Sống Còn Của Tập Đoàn Sun Group

Tháng Tám 13th, 2018|

“Hơn 10 năm qua, bền vững chính là tôn chỉ phát triển của Sun Group. Sự bền vững của ngành du lịch Việt Nam cũng chính là sự sống còn của những doanh nghiệp như